YOGA YAPARKEN OM DEMEK CAİZ MİDİR?

Last modified date

Om kelimesi yoğa ve meditasyon yaparken söylenen sesin en mükemmel hali olarak kabul edilen dua cümlesidir. Biz yazarken om diye yazıyor olsak da aslında Sanskritçe olan kelime aum diye telaffuz edilir. Hindu kutsal kitabı vedaların bir bölümü olan Mandukya Upanishad aum’dan şöyle bahseder. Aum evrendir, mutlak olandır, geçmiş, şimdi ve zaman ötesidir. Yüceliği, yetkinliği ve bütünlüğü, olgunluğu yani tanrıyı Brahman’ı çağrıştıran om, meditasyonda tekrarlanan bir sestir, mantradır. Ayrıca aum Brahmanizmin üç tanrısı Brahma, Vishnu ve Shiva’yı temsil eder. Brahma yaratıcı tanrı, Vishnu devam ettiren tanrı, Shiva yıkan tanrıdır. Om evrenin sesi olarak kabul edilir.
Hindu kutsal metni olan Bhagavad-Gita Upanişadından bazı nakiller yapacağım. Bhagavad-Gita Upanişadı tanrı bilgisinin yoga incelemesinin ve Şri Krişna’yla Arcuna arasındaki konuşmanın anlatımıdır. Krişna ona varoluşun sebebini ve insanların tanrılar hakkında bilmeleri gerekenleri anlatmıştır. Malum Şri Krişna Hindu tanrılarından biri Arjuna da Hint mitolojisinde dünya üzerindeki en büyük savaşçı, korkusuz bir okçu, Hindu destanı Mahabharata’nın beş kahramanından biridir. Kelime anlamı parlak, ışıltı, beyaz veya gümüş olan Arjuna yenilmez Vişnu olarak kabul edilir.
Büyük bilgeler içinde Bhrigu’yum. Bütün sesler içinde Om sesiyim. İçten seslenen sessiz yakarışım. Yerinden oynamayan Himalaya’yım. Ağaçlardan kutlu incir ağacıyım. Yarı tanrı bilgelerden Narada’yım. Müzik tanrılarından Çitra-ratha’yım. Gören bilgelerden Kapila Muni’yim.
Düşlerini gönlüne gömmeli yogi. Yaşam soluğu başının tepesinde kendini toplamalı, yoğunlaşmalı om diye diye Brahman’ı anmalı. Titreşen ses beni anımsatmalı. Bu durumda kendinden geçerse o benim en yüce katıma ulaşır. Dikkati hep aynı yerde dağılmadan beni anımsarsa bir yogi durmadan kolaylıkla erer sonunda bana. Beni bulur kararlı olan Arcuna.
Tanrının olduğu yerdir benim katım ölümsüzüm, başı sonu olmayanım, sonsuza dek yürürlükteki yaşayanım, en kesin gerçeğim, mutluluğum ben Om.
Oluşturur bütün görünen varlıkları ikiliğimin karşılıklı oyunu. Ben hem var oluşum hem de yok oluşum. Benim yaratıkların başı ve sonu ey mal mülk sahibi varlıklı kişi yoktur evrende benden ayrı varlık. Çünkü bütün varlıklar bana bağlı bir ipe dizili inciler gibi. Tatlı suyun tadıyım ben Arcuna. Güneşin ve ayın aydınlığıyım ve dallarda titreşen om sesiyim. İnsanınsa özüyüm, gücüyüm.
Tüm bunlardan anlıyoruz ki yoğa bir Hindu tapınma ayini olduğu gibi Om demekte Hindu tanrılarına bir yakarış ve duadır. Yoğa yapmak caiz olmadığı gibi Om demekte caiz olmaz.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren