YEMİNİ MÜNAKİDE NE DEMEKTİR?

Last modified date

Gelecekte yapılması mümkün olan bir şeyi yapmak ya da yapmamak için yemin edip tersine davranmaya yemin-i münakide denir. Şu vakitte borcumu ödeyeceğim deyip ödememek, falan yere gideceğim deyip gitmemek gibi durumlar yemin-i  münakidedir. Böyle davrananların yemin kefareti ödemesi gerekir. Ayrıca hayırlı bir işin aksine yemin edenlerin yeminlerini bozup o işi yapıp kefaret ödemeleri gerekir. Mesela birine olan borcu için borcumu ödemeyeceğim, kardeşimle bir daha konuşmayacağım, babamın evine bir daha gitmeyeceğim gibi yanlış fiil işlemek için yapılan yeminleri bozmak gerekir.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren