YEMİN KEFARETİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

Last modified date

Hangi sebepten olursa olsun yemin-i münakide olan yemini bozan kişinin kefaret ödemesi gerekir. Maddi durumu varsa on fakire ayrı ayrı birer ya da bir fakire on ayrı gün sabah akşam iki öğün yemek yedirmesi veya on fakiri giydirmesi gerekir. Eğer maddi durumu yoksa ara vermeden üç gün peş peşe oruç tutmalıdır. Oruç tutarken bir gün ara verirse tekrar başlamalı araya fasıla girmemelidir. Kur’ân-ı Kerim’de şu ayet gereğince yemin kefareti hakkındadır.
‘’Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamıyan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz.’’ (Maide Suresi 89)
ibrahim zeren

İbrahim Zeren