SURE NE DEMEKTİR?

SURE NE DEMEKTİR?
Sure Kur’ân-ı Kerim’de ayetlerin bir araya gelmesi ile oluşan bölümlere verilen isimdir. Farklı sayıdaki ayetler bir araya gelerek sureleri oluştururlar. Kur’ân-ı Kerim yüz on dört sureden oluşmaktadır. Bu surelerden en kısası üç ayet olan Kevser suresi ve en uzunu iki yüz seksenaltı ayet olan Bakara suresidir.

İbrahim Zeren