RİSALEİ KUDSİYYE 1. BAB 9. BEYİT

Last modified date

Ola hem onlara sad bin hezaran.- Salat kim oldular âlemde sultan.
Gönül ver onlara bunlardır ey can. – Mefatihul cenan Ahbabı Yezdan.
Zararlardan geçip Hakk’a gidelim. – Cemali ba kemale seyridelim.
051 Ola hem onlara sad bin hezaran.
Sad; yüz. Sad bin; yüz bin. Hezaran; binler demektir. Onlara yüzbin kere binler olsun. Yani onlar yüzbinlerce, onlar çok, Allah sayılarını daha da çoğaltsın. Başta Allah Rasulu -aleyhissâlatu ve selam- ve Sahabe-i Kiram -radıyallâhu anhum- olmak üzere arından tabiin, tebeittabin ve devamında gelen yüz binlerce Allah’ın veli kuluna selam olsun. Onlar bize İslâm’ı anlattılar, bize Allah’ın razı olacağı kul olmanın yolunu öğrettiler. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 201. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler.’’
052 Salat kim oldular âlemde sultan.
Salat; dua, rahmet, tebrik demektir. Dualarımız âlemde sultan olanlara olsun. Onlar bize ilim getirdiler. Allah ile aramızdaki zincirin kopmaz halkaları oldular. Bizi cennete taşımak için çalıştılar. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 112. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah’a döndürürse (Allah’a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler.’’
053 Gönül ver onlara bunlardır ey can.
O âlemlerin sultanlarına gönül ver. Onlara rabıta yap. Onlarla bir bağ kur. Onlarla bağını kopartma. Eğer onlarla bağın olmazsa yalnız kalırsın. Yalnız kalırsan tehlikelere karşı savunmasız olursun. Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe suresi 199. Ayette şöyle buyrulur.’’Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.’’
054 Mefatihul cenan Ahbabı Yezdan.
Mefatih; anahtar. Cenan; gönül, ruh, kalp. Ahbab; sevilenler, dostlar. Yezdan farsça yaratıcı demektir ve Allah için kullanılır. Mefatihul cenan Ahbabı Yezdan. Onlar Allah’ın dostları ve gönüllerin anahtarlarıdır. Onlar kilitli gönüllerin kapısını açar. Açılmış gönüller imanla dolar. İnsanların imanına vesile oldukları bunun için çalıştıkları için hepsi Allah’ın dostları sevgilisi olmuşlardır. Kur’ân-ı Kerim’de Ala suresi 14 ve 15. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Temizlenen, Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.’’
055 Zararlardan geçip Hakk’a gidelim.
Bize zarar varan her ne varsa hayatımızdan çıkaralım. Kötü, zararlı olanlardan uzak duralım. Kendimize yanında olacağımız bir mürşid bulalım. Bize Allah’ı anlatacak, bizi Allah’a ulaştıracak bir mürşid. Zararları terk edip Allah’a gidelim. Kur’ân-ı Kerim’de Zariyat suresi 50. Ayette şöyle buyrulur. ‘’O halde Allah’a koşun. Çünkü ben, size O’nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.’’
056 Cemali ba kemale seyridelim.
Kâmil olan, bütün güzel sıfatlarla muttasıf olan Allah’ın cemaline yönelelim. Tarikat dersimizi yaparak manevi yolda ilerleyelim. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 156. Ayette şöyle buyrulur. ‘’O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.’’
ibrahim zeren

İbrahim Zeren