RİSALEİ KUDSİYYE 1. BAB 6.BEYİT

Last modified date

Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan. – Bu zatlar her biri biri sırrı Subhan.
Bu zatlarla veliler buldular can. – Nikab açtı göründü vechi subhan.
Cefalardan geçip Hakk’a gidelim. – Cemali ba kemale seyr idelim.
037 Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan.
Kenz; hazine, saklı kalmış altın kıymetli eşya para. Yezdan farsça yaratıcı demektir ve Allah için kullanılır. Kenzi Yezdan Allah’ın hazinesi. Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan. Sahabe-i Kiram -radıyallâhu anhum-‘un hepsi Allah’ın hazineleridir. Hazine bulan zengin olur, hayatı değişir, rahat eder. Ashab-ı Kiram -radıyallâhu anhum-‘u bulanlarında hayatı değişir, gönül dünyaları zenginleşir, maneviyatları zenginleşir, kalpleri nurla dolar. Kur’ân-ı Kerim’de Al-i İmran suresi 10. Ayette şöyle buyrulur. ‘Şüphesiz, inkar edenlere, ne malları, ne de evlatları Allah’a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar.’’
038 Bu zatlar her biri biri sırrı Subhan.
Sır; gizlenmiş gerçek. Subhan; eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah. Sahabe-i Kiram -radıyallâhu anhum-‘un hepsi Allah’ın sırlarıdır. Onların peşinden gidenlerde Allah katında değerlidir. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 207. Ayette şöyle buyrulur. ‘’İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını almak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.’’
039 Bu zatlarla veliler buldular can.
Ashab-ı Kiram -radıyallâhu anhum-‘ın yolundan gidenlerin kalpleri ölmekten emin oldu, kalpleri dirildi. Onların sözünü dinleyip onlar gibi olmaya gayret edenler Allah’ın veli kulu oldular. O velileri görüp onlara tabi olanlarda aynı şekilde Allah’ın veli kulu oldular. Sahabe-i Kiram -radıyallâhu anhum-‘un bereketi böylece devam etti bu güne geldi ve kıyamete kadar devam edecek. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 143. Ayette şöyle buyrulur. ‘’İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl’ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe’yi) biz ancak Peygamber’e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah’ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.’’
040 Nikab açtı göründü vechi subhan.
Nikab; Yüz örtüsü, peçe, perde. Vech; yüz, çehre, surat. Subhan; eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah. Nikab açtı göründü vechi subhan. Allah cemalini açtı nuru, feyzi ortaya çıktı. Başta Efendimiz -aleyhissâlatu ve selam- sonra Sahabe-i Kiram -radıyallâhu anhum- sonra onları örnek alıp Allah’ın veli kulun olan mürşit’ler insanlara Allah’ı anlattı, tanıttı. Allah’ın nuru, feyzi bu silsileyle onlara talebe olma gayretindeki mürit’lerin kalplerine doldu. O zatların hepsi buna vesile oldular. Kur’ân-ı Kerim’de Enfal suresi 74. Ayette şöyle buyrulur. ‘’İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, (muhacirleri) barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.’’
041 Cefalardan geçip Hakk’a gidelim.
Cefa; eziyet, sıkıntı, zulüm demektir. Allah’ın rızasına kavuşmak için her türlü eziyete, yorgunluğa, acıya, zahmete dayanalım. Unutmayalım ki ne kadar büyük çile çekersek çekelim geçecek, bitecek. Çekeceğimiz en uzun sıkıntı miktarı ömrümüz kadardır. Sıkıntımız ömrümüzü geçemez. Ömür bittiğinden dertte biter. Başımıza her ne eziyet gelirse gelsin unutmayalım ki Allah’ın bilgisi olmadan gelmez. Hedefimizi büyük tutalım dünyaya göre değil ahirete göre plan yapalım. Tüm eziyetleri geçip eziyetin olmadığı cenneti hedefleyerek yaşayalım. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 200. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!’’
042 Cemali ba kemale seyr edelim.
Kâmil olan, bütün güzel sıfatlarla muttasıf olan Allah’ın cemaline yönelelim. Tarikat dersimizi yaparak manevi yolda ilerleyelim. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 156. Ayette şöyle buyrulur. ‘’O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.’’
ibrahim zeren

İbrahim Zeren