RİSALEİ KUDSİYYE 1. BAB 4. BEYİT

Last modified date

Görünmek istedi ol zatı Yezdan. – Zuhur geldi ol sultanı ekvan.
Muhammed âleme rahmettir ey can. – Anın nurundan oldu cümle imkân.
Bu benlikten geçip Hakk’a gidelim. – Azizim seyri fil eşya gel idelim.
019 Görünmek istedi ol zatı Yezdan.
Zat; asıl, öz, kişi, saygıdeğer kişi, hürmete layık kişi. Yezdan farsça yaratıcı demektir ve Allah için kullanılır. Zatı Yezdan Allah’ın zatı, Allah’ın cemali. Görünmek istedi ol zatı Yezdan. Allah bilinmek istedi, kulları kendinden haberdar olsunlar istedi. Kur’ân-ı Kerim’de Zâriyat suresi 56. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’
020 Zuhur geldi ol sultanı ekvan.
Zuhur, ortaya çıkmak, belirme, görünme. Ekvan; Alemler, varlıklar. Sultanı ekvan alemlerin sulatın yani Peygamberimiz -aleyhissâlatu ve selam-. Kainatın sultanı ortaya çıktı. Kur’ân-ı Kerim’de Ahzab suresi 44,45 ve 46. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah’ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik). Allah’tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele.’’
021 Muhammed âleme rahmettir ey can.
Allah Rasulu -aleyhissâlatu ve selam- âlemlere rahmettir. İnsanları ve cinleri Allah’a kulluğa davet için gelmiştir. Onun davetine uyanlar ebedi cennete kavuşacaktır. Onun rahmeti sadece geçici dünya için değil sonsuz hayat içindir. Lakin onun davetine icabet edenler dünya hayatlarını da en güzel şekilde yaşarlar. Huzurları olur, geçici şeylere bağlanıp onları yokluğu yüzünden üzülmezler. Evler, devletler, dünya ona uydukları ölçüde insanca yaşarlar. Kalpler kırılmaz, savaşlar olmaz, fakirler zor durumda kalmaz. O öyle büyük bir rahmettir ki tüm canlılara faydası vardır. Allah Rasulu -aleyhissâlatu ve selam-‘a tabi olan Müslümanlar sadece insanlara değil, hayvanlara, ağaçlara, bitkilere karşıda şefkatle muamele ederler. Kur’ân-ı Kerim’de Enbiya suresi 107. Ayette şöyle buyrulur. ‘’(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.’’
022 Anın nurundan oldu cümle imkân.
Her ne varsa Rasulullah -aleyhissâlatu ve selam-‘ın nurundan, onun varlığına sebep yaratılmıştır. Yaratılışın nedeni, özü, çekirdeği Peygamberimiz -aleyhissâlatu ve selam-‘dır. Kur’ân-ı Kerim’de İsra suresi 55. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık.’’
023 Bu benlikten geçip Hakk’a gidelim.
Nefsimizin bizi kendine esir etmesine müsaade etmeyelim. Hayatımızda kontrolü nefsimize kaptırırsak canımız istiyor diye, rahat diye, kolayımıza geliyor diye Müslüman’a yakışmayacak filer yaparız. Bedenimizin ve yanlış kararlar almaya meyilli aklımızın değil Allah’ın emirlerine uyalım. Egomuzu bir kenara bırakıp Allah’a kul olalım. Nefsi, şehevi hislerimizin peşinden gitmeyi bırakalım. Hakk’a gidelim, Allah’a gidelim. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 131. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.’’
024 Azizim seyri fil eşya gel idelim.
Sevgili, saygı değer, şerefli kardeşim gel Allah’a yapılan manevi yolculukta Allah’a ulaştıktan sonra geri dönelim ve daha önce unuttuğumuz eşyanın bilgilerini yeniden edinelim. Seyri fil eşya yapalım. Öğrencilikten öğreticiliğe geçelim. Öğrendiklerimizi öğretelim. İnsanları hakk’a davet edelim. Kur’ân-ı Kerim’de Maide suresi 67. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.’’
Kur’ân-ı Kerim’de Araf suresi 200. Ayette şöyle buyrulur.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren