RİSALEİ KUDSİYYE 1. BAB 2. BEYİT

Last modified date

Hüda ismi celaliyle çu destur. Diledim bed idem ta mensur.
Risalem nef ile hem ola menşur. Bu kemter aşkına çün oldu mecbur.
Bu barlıktan geçip Hakk’a gidelim. Aziz hem seyri fillah gel idelim.
007 Hüda ismi celaliyle çu destur.
Hüda farsça Rabb, sahip, yaratıcı demektir. Allah’ın ismi olarak kullanılır. Allah’ın celal sıfatı kahrının ve azametinin tecellisidir. İsmi celal Allah’ın zat ve sıfat yönüyle sonsuz haşmet ve azamet sahibi olduğu için hiçbir şekilde tam olarak idrak edilemeyeceği manasında kullanılır. Çu çünkü demektir. Destur izin istemektir. Efendimiz -aleyhissâlatu ve selam- ‘’Bismillah ile başlanmayan her ciddi iş noksandır.’’ Buyurmuştur. Bir işe besmele ile başlamak o işi Allah’ın rızasına uygun yapmak, Allah adına, Allah namına yapmak niyetini gösterir. Hüda ismi celaliyle çu destur. Bu risaleye Allah’ın adı ile başlıyorum demektir. Kur’ân-ı Kerim’de Neml Suresi 30. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Mektup Süleyman’dandır, rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla (başlamakta) dır.’’
008 Diledim bed idem ta mensur.
Diledim istedim, bed başlamak, ta ta ki yeter ki, sonunda, mensur yardım edilmiş demektir. Diledim bed idem ta Mansur. Allah’ın ismi ile başlamayı diledim ki yardım edilenlerden olayım. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 45. Ayette şöyle buyrulur. ‘’ Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.’’
009 Risalem nef ile hem ola menşur.
Risalem bilgi vermek, ilim aktarmak için yazdığım kitabım. Nef ile menfaat sağlayıp fayda vermek için menfaatle, faydayla. Hem ola menşur; yayılmış, neşrolmuş, herkese ilan edilmiş olsun. Risalem nef ile hem ola menşur. Allah’ın rızası için kaleme aldığım bu eserim insanlara bilgi veren faydalı bir kitap olarak yayılmasını istiyorum. Kur’ân-ı Kerim’de Ali İmran suresi 104. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.’’
010 Bu kemter aşkına çün oldu mecbur.
Kemter; itibarsız, eksik. Çün; çünkü, gibi. Bu kemter aşkına çün oldun mecbur. Bu itibarsız, eksik olan Allah aşkı ile mecbur oldu. Her ne iş yaparsak yapalım Allah’ın rızası için yapmalıyız. Hayırlı bir iş bizim çalışmamızla ortaya çıktığımda bunun Allah’ın nasibi olduğunu bilelim. Biz insanın eksikliğimiz, zayıflığımız çok. Allah yardım etmese asla bir başarı gösteremeyiz bunu unutmayalım. Kur’ân-ı Kerim’de İsra suresi 19. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Kim de mü’min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.’’
011 Bu barlıktan geçip Hakk’a gidelim.
Bar; yük, zahmet, eziyet, sıkıntı demektir. Bu barlıktan geçip hakka gidelim. Kalbimizde yük olacak dünyaya ait kaygılar bize yük olur. Kendimize geçici dünyanın geçici kaygılarını yük edinmeyelim. Bu zahmeti bırakıp rahmete gidelim. Allah’a yönelelim. Kur’ân-ı Kerim’de Rum suresi 30. Ayette şöyle buyrulur. ‘’(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir.’’
012 Aziz hem seyri fillah gel idelim.
Sevgili, saygı değer, şerefli kardeşim gel kalbimize sadece Allah’ı koyup onda yok haline yolculuk edelim. Bilelim ki her şey yok o olacak o baki kalacak. Yok olacak olanlara değil baki kalacak olana gidelim. Kur’ân-ı Kerim’de Kasas suresi 88. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.’’
ibrahim zeren

İbrahim Zeren