RİSALEİ KUDSİYYE 1. BAB 10. BEYİT

Last modified date

Usuli Halidide budur adab. – Teveccühü hatm olurken cümle ashab.
Şehinşaha dua etmektir ahbab. – İdüp adab kamu eslafu aktab.
Salahla it dua Hakk’a gidelim. – Cemali ba kemâle seyr idelim.
057 Usuli Halidide budur adab.
Usul; Temel prensip, tarz, metod, tertip.Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol. Halidi; Nakişbendi tarikatinin Hâlid el-Bağdâdî -kuddise sirruh-‘dan kolu. Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun adabı budur. Kur’ân-ı Kerim’de Araf suresi 28. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: «Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti» derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?’’
058 Teveccühü hatm olurken cümle ashab.
Teveccüh; bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Rasulullah -aleyhissâlatu ve selam-‘ı veya evliyayı vesile vasıta yaparak, onların hatırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allah‘a yalvarmak. Ashab; arkadaşlar. Hatm; Nakşibendi tarikatında toplu halde yapılan zikirdir. Başında ve sonunda okunan Fatiha suresi Kur’ân-ı Kerim’in özeti ve hatmedilmesi gibi sayıldığı için bu zikre hatm-i hacegan denilmiştir. Teveccühü hatm olurken cümle ashab. Teveccüh ederken ve hatm-i hacegan yaparken bütün arkadaşların. Bir sonraki beyit cümleyi tamamlayacak. Kur’ân-ı Kerim’de Araf suresi 205. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma’’
059 Şehinşah dua etmektir ahbab.
Şehinşah; şahlar şahı, padişah. Ahbab; sevilenler, dostlar. Şehinşah dua etmektir ahbab. Padişaha dua etmektir dostlar. Bir önceki iki beyit ile tamamladığında şöyle olur. Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolunun adabı budur. Teveccüh ederken ve hatm-i hacegan yaparken bütün arkadaşların padişaha dua etmesidir dostlar. Evet, tüm tarikatlar toplum içinde huzuru tesis için çalışırlar. Özellikle Nakişbendi Halidiyye kolu tarih boyunca devlet düzenini koruyucu vasfı ile öne çıkmıştır. Baştaki yöneticinin doğru kararlar vermesi için dua etmek Halidiyye kolunun adabındandır. Baştaki yönetici yanlış yaptığında da uyarmaktan geri kalmazlar. Toplum içerisinde kargaşanın çıkmaması toplumsal barışın sağlanması için çalışırlar. Devlet yöneticilerini uyarır, yol gösterirler. Devletin fesadı değil kuvveti için gayret ederler. Çünkü devlet güçlü olursa ibadet edecek huzurlu ortam olduğu gibi zor durumdaki diğer Müslüman devletlere de yardım edecek imkân olur. Kur’ân-ı Kerim’de Araf suresi 55 ve 56. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.  Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.’’
060 İdüp adab kamu eslafu aktab.
Adab; davranış kuralları, edebler, güzel huylar, iyi haller ve davranışlar; her konuda haddini bilip sınırı aşmamak. Kamu; hep, bütün, tamamen. Eslaf; öncekiler, geçmişler. Aktab; Kutublar. Hak tarikatların reisleri, şahları, büyük velilerden zamanının en büyük mürşidi olan kimseler. İdüp adab kamu eslafu aktab. Bütün geçmişimiz ve kutuplar bunu adab kabul etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerim’de Araf suresi 180. Ayette şöyle buyrulur. ‘’En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.’’
061  Salahla it dua Hakk’a gidelim.
Salah; hayırlı olma, iyilik, düzgünlük,rahatlık. Padişah’ın iyiliği için dua et. Allah’ım başımızdaki yöneticileri şeriattan ayırma, onlara İslâm’a uygun kararlar almak nasip et, onlara isabetli kararlar almak nasip et, onları muvaffak kıl gibi dualar etmeliyiz. Başımızdaki yöneticiler iyi olursa bizde iyi oluruz. Hepimiz aynı gemideyiz ve geminin kaptanı onlar. Onların idaresinde yaşıyoruz. Öyleyse onların iyiliği için dua etmemiz gereklidir. Nakşibendi tarikatı Halidiyye kolunun hayatın içinde ne kadar aktif olduğunu buradan anlayabiliriz. Ehli tarikatın bir kenarda durduğu ve sosyal hayattan kendini izole ettiği iftirasını çürütüyor bu beyitler. Kur’ân-ı Kerim’de Şura suresi 26. Ayette şöyle buyrulur. ‘’Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir; lütfundan onlara fazlasını da verir.’’
062 Cemali ba kemale seyr edelim.
Kâmil olan, bütün güzel sıfatlarla muttasıf olan Allah’ın cemaline yönelelim. Tarikat dersimizi yaparak manevi yolda ilerleyelim. Kur’ân-ı Kerim’de Bakara suresi 156. Ayette şöyle buyrulur. ‘’O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.’’
ibrahim zeren

İbrahim Zeren