PEYGAMBERLERİN SIFATLARI – İSMET

Last modified date

Peygamberlerin sıfatlarından olan ismet günah işlememiş, günah işlemekten korunmuş anlamına gelmektedir. Peygamberler ilahi vazifeyi almadan öncesinde ya da sonrasında hayatlarının tamamında günah işlememişlerdir. Allah’ın kulları için dilediği bir hikmet gereği kasten olmayan ve fark ettikleri an döndükleri hataları olmuştur. O hatalara zelle denir. Zelle bir günah değil en iyi olanı yapmak yerine yanılarak iyi olanı yapmaktır. Peygamberler zelle işlediklerinde derhal Allah tarafından ikaz edilirler ve sonrasında hemen yaptıkları hatayı düzeltirler. Örneğin Hz. Yunus -aleyhisselâm-‘ın kavminin tutumu karşısında Allah’tan izin almadan kavmini terk etmesi gibi. Yapılabilecek en iyi davranışı bırakma durumu söz konusu olabilir. Böyle durumlarda Allah derhal ikaz ederek peygamberlerin hatalarını hemen anlayıp düzeltmelerini sağlar. Örneğin Kur’ân-ı Kerim Hz. Yunus -aleyhisselâm-‘ın bir zelle olarak başından geçenleri bize şöyle haber veriyor ‘’Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız.’’ (Enbiya Suresi 87-88)
Peygamberlerin ismet sıfatı vazifelerinin bir gereğidir. Hata edip günah işleyecek olsalar güven kaybederler ve örneklik vasıflarını yitirirler. Bu da tebliğ görevlerine zarar verir. İsmet sıfatına sahip olup günah işlemekten korunmuş olmaları ile aynı zamanda zelle yapabilir olmaları bir çelişki değildir. Peygamberler için ismet sıfatında nasıl ki bir hikmet var aynı şekilde zelle yapabilir olmalarında da farklı bir hikmet vardır. Peygamberlerin zelle yapabilir olmaları onların insan olduğunun asla bağımsız bir güce sahip olmadıklarının, diğer insanlar ile aralarında ki farkın kendilerine vahyediliyor olmasının ispatıdır. En ufak bir hata dahi işlemeyen peygamberi örnek al denildiğinde sürekli ve büyük hatalar işleyen insan kendisinden istenenin imkânsız olduğunu düşünecektir. Ayrıca hiç hata yapmayan peygamber için insanüstü bir varlık telakkisi başlayacaktır. Oysa peygamberleri ufak hataları insanlar için bir rahmet vesilesi olmuştur. Çünkü insanlar onlardan her şeyi öğrendikleri gibi hata ettiklerinde ne yapmaları gerektiğini de öğrenmiş olurlar.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren