PEYGAMBERLERİN SIFATLARI – FETANET

Last modified date

Peygamberlerin sıfatlarından olan Fetanet akıllı, zeki olmak anlamındadır. Allah’ın emirlerini kullarına tebliğ ile vazifelendirdiği Peygamberlerin tamamı güçlü bir hafıza, kuvvetli bir muhakeme gücü ve olayların öncesi ile sonrasını çabuk sezme gücü olan feraset sahibidirler. Bunların tam tersi bir durum peygamberler için söz konusu olamaz. Çünkü onlar muhataplarını ve içinde bulundukları asrı tahlil ederek aşırı gelişmiş sezgileri ile insanları davalarına ikna etmekle memurdurlar.Peygamberler fetanetleri sebebi ile karşılarına gelen sorunları en uygun şekilde ve hemen çözerek insanların dikkatlerini çekerler. Konuştukları insanlar içerisinde farklı mizaç ve anlayış kabiliyetlerinde olanların hepsine farklı şekilde hitap ederek onların kendilerine tebliğe edilen dini anlamalarını sağlarlar.
İnsanlara önder, örnek ve davetçi olarak gönderilen peygamberlerin kıvrak bir zekâ üstün bir anlayış sahibi olmamaları halinde taşıdıkları vasıflar ve davet görevleri zarar görürdü. Oysa onlar ahlâkları ile öne çıktıkları gibi zekâları ile de göz önünde olmuşlardır. Bu sayede kalbi imana açık olanlar peygamberlerin davetine icabet etmişler. Her biri farklı konularda uzman olan önder insanlar peygamberlere tabi olmuşlardır. Siyaset, ticaret, komutanlık ya da farklı konularda söz sahibi oldukları halde peygamberlerin fetanetini idrak ettikleri için onların yanında yer almışlardır. İman etmedikleri halde vicdan sahibi olanlar da onları ön görü ve sezgilerini fark etmişlerdir.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren