PEYGAMBER NE DEMEKTİR?

Last modified date

PEYGAMBER NE DEMEKTİR
Dilimize Farsçadan geçen peygamber kelimesi farsçada peyam ber yani haber getiren manasına gelir. Allah’tan vahiy alan, aldığı emir ve yasakları insanlara tebliğ edeni hak yola davet eden elçilere verilen sıfattır.

 

İbrahim Zeren