MANTRA SÖYLEMEK CAİZ MİDİR?

Last modified date

Mantra kelime manası olarak düşünmek anlamındaki man ve özgürleşmek anlamındaki tra’nın birleşmesinden oluşur. Düşünceden özgürleşmek demektir. Evrende her şeyin enerji olduğu, enerjinin değişik frekanslarda titreşerek formlar yarattığı, formları yaratan frekansların bir sesi olduğu ve mantraların evrenin dilinin sesleri oldukları kabul edilir. Mantra söylemenin kişinin ruhsal, bedensel olarak tedavi olması bu sayede hayatına bolluk ve bereket gelmesini sağladığına ayrıca her ne istiyorsa hayatına onu çekeceğine inanılır. Yani para, aşk, sağlık, mutluluk gibi istekler için kişiye farklı mantralar telkin edilir ve o mantraları söylemesi istenir. Mantra bazen tek bir kelime bazen iki ya da daha fazla kelimeden oluşan cümle olabilir. Mantrayı tarif eden metinlerde mantralar anlamlı ve anlamsız mantra olarak iki guruba ayrılır. Anlamlı mantra söylemenin iki işlevi olduğundan bahsedilir. Bu işlevlerden birincisi mantar okuyan kişiye belirli bir manevi öğreti vermek ikincisi de meditasyon yapmasına yardımcı olmaktır. Anlamsız mantar söylemenin amacı da kişiyi belirli bir bilinç seviyesine yükseltmek olarak açıklanır. Söylenen mantraların ne demek olduğunu kimse bilmez. Sadece çok az miktarı hakkında bilgi vardır. Duyduğumuzda anlamsız gelen o kelimelerin tamamı farklı tanrılara yakarış ve onlardan istekte bulunmak için söylenen gizli kelimelerdir. Kendisine mantra söylemesi telkin edilen kişi farkında olmadan hiç bilmediği tanırlara dua etmiş olur. Mesela Maaa denildiğinde Hindu tanrılarından biri olan Shiva Shakti’den istekte bulunmuş olur. Yine aynı şekilde Raaa denildiğinde Mısır’ın güneş tanrısı Ra’da istekten bulunmuş olur. Om, shrim, hrim, klim, gam, shawa, lam, ram, yam, glaum gibi asıl anlamı bilinmeyen birçok Sanskritçe kelime ya da cümle vardır. Hindu kutsal metni olan Bhagavad-Gita Upanişadından bazı nakiller yapacağım. Bhagavad-Gita Upanişadı tanrı bilgisinin yoga incelemesinin ve Şri Krişna’yla Arcuna arasındaki konuşmanın anlatımıdır. Krişna ona varoluşun sebebini ve insanların tanrılar hakkında bilmeleri gerekenleri anlatmıştır. Malum Şri Krişna Hindu tanrılarından biri Arjuna da Hint mitolojisinde dünya üzerindeki en büyük savaşçı, korkusuz bir okçu, Hindu destanı Mahabharata’nın beş kahramanından biridir. Kelime anlamı parlak, ışıltı, beyaz veya gümüş olan Arjuna yenilmez Vişnu olarak kabul edilir.
Düşlerini gönlüne gömmeli yogi. Yaşam soluğu başının tepesinde kendini toplamalı, yoğunlaşmalı om diye diye Brahman’ı anmalı. Titreşen ses beni anımsatmalı. Bu durumda kendinden geçerse o benim en yüce katıma ulaşır. Dikkati hep aynı yerde dağılmadan beni anımsarsa bir yogi durmadan kolaylıkla erer sonunda bana. Beni bulur kararlı olan Arcuna.
Ne Veda’ larla ne adak sunmakla, ne özveriyle ne de tapınmakla göremez beni herhangi bir kişi senin beni görmüş olduğun gibi Arcuna. Yalnız derin bir iç görüyle bütün gerçekliğimle, gerçek yüzümle bilinebilirim, görülebilirim. İşte o zaman erişilebilirim. Benim işimi gören, beni yüce bilen içtenlikle coşkuyla bana yönelen, bütün canlılara sevgiyle bakabilen kim ise Arcuna gelebilir yanıma Om.
Tüm bunlardan anlıyoruz ki meditasyon ve ya yoga yaparken söylenen mantralar. İş, para, aşk, sağlık, huzur bulmak için söylenmesi ya da yazılması telkin edilen mantralar. Hinduizm, Budizm, Janizm gibi dinlerin tanrılarını zikretmektir. Söyleyen ne söylediğini bilmeden o tanrıları zikreder, onlardan istekte bulunur. Bu sebepten dolayı mantra söylemek veya yazmak asla caiz olmaz.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren