KUTSİ VAAZLAR 1

Last modified date

BİRİNCİ VAAZ
Allâh-u Teâlâ buyuruyor ki:
“Ey Âdemoğlu! Ölüme yakînen inanana şaşarım, nasıl sevinçli olabiliyor?
Hesaba kesinkes inanana şaşarım, nasıl mal toplayabiliyor?
Kabre şüphesiz olarak inanana şaşarım, nasıl gülebiliyor?
Âhirete îkanı olana şaşarım, nasıl istirahat edebiliyor?
Dünyânın zevâline inananın hâline şaşarım, o nasıl onunla tatmin olabiliyor?
Diliyle âlim, kalbiyle câhil olana şaşarım. Kalbi temiz olmadığı halde, suyla temizlenmeye çalışana şaşarım.
Kendi ayıplarından gaflet edip, insanların ayıplarıyla uğraşana yahut Allâh-u Teâlâ’nın kendisini gördüğünü bilip de hâlâ O’na isyan edene ya da tek başına öleceğini, tek başına kabre gireceğini ve tek başına hesaba çekilece ğini bilenin hâlâ nasıl insanlarla ünsiyet kura bildiğine şaşarım.
Benden başka hakiki hiçbir ilâh yoktur, şüphesiz ki Muhammed Benim kulum ve Ra sülümdür.” (Gazali, Mecmii’atit’r-rasail. 7787

İbrahim Zeren