KIZIL ELMA NE DEMEKTİR?

Last modified date

KIZIL ELMA NE DEMEKTİR?
Kızıl elma tabiri Türk tarihi boyunca var olagelmiş tam olarak nasıl çıktığı belli olmayan hakkında farklı rivayetler olsa da hepsi aynı sonuca varan bir kavramdır. İlk olarak nasıl başladığı ya da neyi kastettiği net olmasa da net olan şey fethedilmek üzere hedeflenen yeri kastettiğidir.
Yaygın inanışa göre ilk olarak Türklerin Ergenekon’dan çıkışını sonrasında Hazar kağanının çadırının üzerinde hükümdarlık simgesi olarak duran altın topu simgeler. Tarihi boyunca kızıl elma sürekli değişmiştir. Roma, Estergon, Budin, Belgrad, Otranto, Pulya, Viyana ve daha birçok yerdir.
Kızıl elma neresi? Sorusu 1071’den önce sorulacak olsa Anadolu denirdi. 1453’den önce sorulsa Ayasofya kilisesi önünde duran Justinyanus’un heykelinin elinde tuttuğu dünyadır denirdi. Bugün sorulsa Vatikan’daki San Pietro kilisesi deriz.
Kızıl elma bir hedeftir. Sabit bir yerden ziyade ilk başlarda Türklerin dünyaya hakim olma ülküsünü anlatsa da gelinen noktada tüm dünyanın İslâm hakimiyeti altında olması demektir. Kızıl elmayı yanlış anlamamak gerekir. Türklerin tüm dünyaya hükmetmek istemelerinde amaç yeryüzünde eziyet gören mazlum kalmasın ve tüm insanların İslâm’ın getireceği barışla yaşamalarıdır. Velev ki Müslüman olmasalar bile. Geldiğimiz noktada kızıl elma artık sadece Türklerin değil Allah için cihad etme, haksızlığa karşı koyma, mazlumun hakkını savunma zalimin ağzının payını verme idealindeki her Müslümanı kapsar ırkı ne olursa olsun. Allah için İslâm için mücadele eden hedefi Allah rızası için çarpışmak olan her Müslüman kızıl elmaya doğru ilerliyor demektir. Kızıl elmayı bir ırkın ırkçılık ya da güç sarhoşluğu hayali olarak görmek onu anlamamaktır.
Hayat gayesi kızıl elma olan biri olarak şunu söyleyebilirim. Kızıl elma Allah’ın bizi sevk ettiği yerdir. Amacımız rıza-i ilahi olduktan sonra attığımız her adım kızıl elmaya doğru ilerleyiştir. Ve ufukta gördüğümüz hayalini kurduğumuz kızıl elma Vatikan’da San Pietro Bazlika’sının bakır kubbesi ya da kızıl elmaya benzer mihrabıdır. Elbette hayali kızıl elma olanlar ile bir gün kızıl elmada buluşacağız.

İbrahim Zeren