ALLAHIN ZATİ SIFATLARI – VAHDANİYET

Last modified date

Allah’ın zati sıfatları yalnız Allah’a mahsus olan, onun zatının dışındakiler yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları sadece Allah’a özel olan belirleyici ifadelerdir.Allah’ın zati sıfatlarından olan vahdaniyet bir ve tek olmak demektir. Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri yoktur. Bunun tersini düşünmek ona zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eş ve ortak koşmak şirk olur. Allah’ın bir ve tek olmaması düşünülemez. Böyle bir düşünce İslâm’ın temeli olan tevhid inancına muhalefet olur.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren