ALLAHIN ZATİ SIFATLARI – MUHALEFETÜN LİLHAVADİS

Last modified date

Allah’ın zati sıfatları yalnız Allah’a mahsus olan, onun zatının dışındakiler yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları sadece Allah’a özel olan belirleyici ifadelerdir. Allah’ın zati sıfatlarından olan Muhalefetün lil-havadis Allah’ın tüm yarattıklarından farklı olması demektir. Allah’ın dışında her ne varsa sonradan olmuştur, Allah tarafından yaratılmıştır. Hiçbir yaratılan yaratıcısına benzemez. Allah dışında her ne varsa yaratılmıştır ve Allah onlara benzemez. Allah’ın bir benzeri olduğu düşünülemez. Allah’ın varlığı hakkında düşünmek akıllar için imkânsız ve yanlıştır. Allah akıllara gelen ve gelecek her türlü tasvirden münezzehtir. Akıllar onu kavrayamaz.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren