ALLAHIN ZATİ SIFATLARI – KIYAM BİNEFSİHİ

Last modified date

Allah’ın zati sıfatları yalnız Allah’a mahsus olan, onun zatının dışındakiler yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları sadece Allah’a özel olan belirleyici ifadelerdir. Allah’ın zati sıfatlarından olan kıyam bi-nefsihi varlığı kendiliğinden olmak demektir. Allah var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaz. Allah yaratılmamış ve doğmamıştır. Tüm varlıklar yaratılmaları ve sonrasında hayatlarını devam ettirebilmeleri ancak Allah ile mümkündür. Tüm varlıklar yaratılmak ve yaşamak için Allah’a muhtaçtır. Allah var olmak için bir güç sahibine, yere ve zamana ihtiyaç duymaz.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren