ALLAHIN ZATİ SIFATLARI – KIDEM

Last modified date

Allah’ın zati sıfatları yalnız Allah’a mahsus olan, onun zatının dışındakiler yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları sadece Allah’a özel olan belirleyici ifadelerdir. Allah’ın zati sıfatlarından olan kıdem Allah’ın varlığının bir başlangıcının olmaması demektir. Allah ezelidir öncesi, başlangıcı yoktur. Onun var olmadığı bir zaman düşünülemez. Eğer Allah’ın varlığının bir başlangıcı düşünülecek olursa o zaman Allah’ın yaratan ilah olma vasfı yok sayılmış olur. Yaratılmış bir ilah olamaz. Ezeli olmayan, öncesi olan bir ilah olamaz. Allah’ın dışındaki tüm varlıkların bir başlangıcı vardır. Çünkü tüm varlıkları Allah yaratmıştır.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren