ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI – KELAM

Last modified date

Allahın subiti sıfatları benzeri yaratılmış varlıklarda olan lakin yaratılmışlardaki gibi sonradan ortaya çıkmış olmayan sıfatlardır. Allah’ın subiti sıfatları eksilmeyen, yok olmayan, mükemmel özelliklerdir. Yaratılmış olanlar ile aradaki benzerlik ismen ve kulları onun hakkında fikir sahibi olabilsinler diye kısıtlı ölçüdedir. Allahın subiti sıfatlarının olmaması düşünülemez. Allahın subiti sıfatlarından olan kelâm konuşmak demektir. Allah harflere, sese ve dile ihtiyacı olmadan konuşur. Kelâmın zıddı olan konuşmamak Allah hakkında düşünülemez. Allah peygamberlerine ya direk ya da elçi melek vasıtasıyla vahyeder. Dilerse aracısız konuşur lakin konuşması bizim konuşmamız gibi değildir.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren