ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI – HAYAT

Last modified date

Allahın subiti sıfatları benzeri yaratılmış varlıklarda olan lakin yaratılmışlardaki gibi sonradan ortaya çıkmış olmayan sıfatlardır. Allah’ın subiti sıfatları eksilmeyen, yok olmayan, mükemmel özelliklerdir. Yaratılmış olanlar ile aradaki benzerlik ismen ve kulları onun hakkında fikir sahibi olabilsinler diye kısıtlı ölçüdedir. Allahın subiti sıfatlarının olmaması düşünülemez. Allahın subiti sıfatlarından olan hayat, diri ve hayatta olmak demektir. Allah ezeli ve ebedi bir hayat sahibidir. Hayatının başlangıcı ve sonu yoktur. Hayatta olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Bir şekilde hayatının sona ermesi düşünülemez.
ibrahim zeren

İbrahim Zeren