103 ASR SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Last modified date

103 Asr
Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. “Asr”a yemin ile söze başladığı için bu adı
almıştır. İnşirâh sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 3 (üç) âyettir. Sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı
ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.
Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler
ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

İbrahim Zeren